בוחרים מדבקה לרכבים בברקן (הצביעו עד כה 44)
1
2
3
4
שימו לב! הצבעתכם תירשם באתר
ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות הישוב (06/03/2015 20:17)
מזכירות הישוב (05/03/2015 23:09)
מזכירות הישוב (05/03/2015 20:21)
מזכירות הישוב (05/03/2015 20:20)
מזכירות הישוב (03/03/2015 13:36)
הודעות מהוועדות השונות
נחיתה רכה (06/03/2015 18:52)
ועדת תרבות (05/03/2015 20:43)
ועדת תרבות (05/03/2015 11:13)
ביטחון - רבשצ (05/03/2015 11:02)
ועדת חינוך (05/03/2015 10:54)
תנועת נוער ביתר (02/03/2015 23:25)
ועדת נוער (02/03/2015 17:39)
ועדת תרבות (01/03/2015 12:26)
ועדת תרבות (01/03/2015 11:29)
ועדת נוער (26/02/2015 11:43)
תנועת נוער ביתר (23/02/2015 14:38)
ועדת תרבות (22/02/2015 17:25)
נחיתה רכה (22/02/2015 14:01)

ד.נ. אפריים 44820,
טלפון:03-9366915,
פקס:03-9367419,
sacksgaby@gmail.com