חדש בברקן רכישות קבוצתיות של פירות וירקות אורגניות במחירים נורמאלים! משלוח עד הבית! מבחר גדול . התקש...
אנחנו 36 משפחות אשר רכשו מגרש או בית בהרחבה הצפונית ותקועים מעל שנתיים ללא כל התקדמות בפיתוח השטחים ע"י היזם ג...
ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות הישוב (26/11/2014 12:29)
מזכירות הישוב (25/11/2014 09:13)
מזכירות הישוב (25/11/2014 08:19)
מזכירות הישוב (21/11/2014 18:44)
מזכירות הישוב (21/11/2014 09:00)
הודעות מהוועדות השונות
ועדת תרבות (26/11/2014 16:47)

ד.נ. אפריים 44820,
טלפון:03-9366915,
פקס:03-9367419,
sacksgaby@gmail.com