גריל ומטעמים בקניון ברקן, הקייטרינג שלנו מלא טעמים מרנינים וחדשים, מהמטבח של אמא וגם ממטבחים אחרים. גם חלב...
ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות הישוב (23/10/2014 13:42)
מזכירות הישוב (21/10/2014 12:00)
מזכירות הישוב (20/10/2014 13:13)
מזכירות הישוב (20/10/2014 13:12)
הודעות מהוועדות השונות
תנועת נוער ביתר (21/10/2014 16:14)
ועדת תרבות (20/10/2014 10:24)
ועדת תרבות (17/10/2014 10:48)
ועדת תרבות (17/10/2014 10:33)
ועדת תרבות (17/10/2014 10:25)
ועדת תרבות (14/10/2014 08:59)

ד.נ. אפריים 44820,
טלפון:03-9366915,
פקס:03-9367419,
sacksgaby@gmail.com