נאוה - 0545409342 נחמן - 0544364342...
פרסומים נוספים

הודעות מהוועדות השונות

ד.נ. אפריים 44820,
טלפון:03-9366915,
פקס:03-9367419,
barkan_kehila@bezeqint.net