אנחנו 36 משפחות אשר רכשו מגרש או בית בהרחבה הצפונית ותקועים מעל שנתיים ללא כל התקדמות בפיתוח השטחים ע"י היזם ג...
ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות הישוב (21/09/2014 15:31)
מזכירות הישוב (21/09/2014 14:30)
מזכירות הישוב (21/09/2014 14:14)
מזכירות הישוב (21/09/2014 13:47)
מזכירות הישוב (20/09/2014 10:34)
הודעות מהוועדות השונות
ועדת תרבות (21/09/2014 15:46)
תנועת נוער ביתר (20/09/2014 10:37)
ועדת תרבות (20/09/2014 10:30)
ועדת תרבות (18/09/2014 00:16)
ועדת תרבות (18/09/2014 00:15)
תנועת נוער ביתר (13/09/2014 16:51)
תנועת נוער ביתר (13/09/2014 16:49)
ועדת תרבות (07/09/2014 18:34)

ד.נ. אפריים 44820,
טלפון:03-9366915,
פקס:03-9367419,
sacksgaby@gmail.com