"אופנים" אקריליק, זהר שרביט
ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות הישוב (24/11/2015 18:51)
מזכירות הישוב (18/11/2015 15:17)
מזכירות הישוב (15/11/2015 13:58)
הודעות מהוועדות השונות
ועדת תרבות (29/11/2015 16:06)
רכזת קהילה (29/11/2015 11:28)
ועדת תרבות (29/11/2015 09:34)
רכזת קהילה (26/11/2015 17:35)
רכזת קהילה (26/11/2015 12:17)
רכזת קהילה (26/11/2015 12:16)
רכזת קהילה (26/11/2015 12:16)
ועדת חינוך (26/11/2015 11:55)
נחיתה רכה (26/11/2015 11:53)
חג חנוכה לוח פעילויות....
ועדת תרבות (26/11/2015 11:44)
הודעה מהמשטרה
רכזת קהילה (26/11/2015 09:51)
טבלת חוגים 2015-2016
ועדת תרבות (25/11/2015 12:34)
ועדת תרבות (25/11/2015 12:33)
ועדת תרבות (22/11/2015 12:09)
ועדת תרבות (22/11/2015 12:09)
ביטחון - רבשצ (18/11/2015 11:27)
רכזת קהילה (16/11/2015 10:04)
חוג כדורגל עוז מנשה
רכזת קהילה (16/11/2015 10:04)

ד.נ. אפריים 44820,
טלפון:03-9366915,
פקס:03-9367419,
EINDOR000@WALLA.CO.IL